هو

۱۲۱

بیژن بیدآباد

 Bijan Bidabad

 

Dr. Bijan Bidabad دکتر بیژن بیدآباد

سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی و شغلی

سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی و شغلی با فرمت PDF

بیوگرافی مختصر (مصاحبه با روزنامه هم‌میهن)

لینک مصاحبه‌های مطبوعاتی

عکس برای خبرنگاران

Curriculum Vitae (English CV)

Curriculum Vitae (English CV) PDF file

Farsi CV (Farsi)

Farsi CV PDF file

Photo for interviewers

Interviews with media

QRCode www.bidabad.com

Email:       bidabad AT yahoo.com

Email:       bijan AT bidabad.com

Twitter:     

Linkedin:   http://ir.linkedin.com/in/bidabad/

Facebook: http://www.facebook.com/bijan.bidabad/

Facebook Fan Page: http://www.facebook.com/ProfessorBidabad/

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Bijan_Bidabad/

Follow me on ResearchGate

 

bidabad_orcid_qrcode
ORCiD:  http://orcid.org/0000-0001-7289-7433

Link
Gnosticism

Sufism
پیوند
مزار سلطانی
تصوف ایران 

 


 

زمینه‌های تجربی

Major Fields of Experience

اقتصادسنجی

مالیه و تجارت بین الملل

نظریه و سیاستهای پولی

برنامه‌ریزی اقتصادی

توسعه اقتصادی

روش‌های مقداری و الگوسازی ریاضی

تحقیق در عملیات

آمار ریاضی

آمار چند متغیره

آنالیر عددی

برنامه‌ریزی ریاضی

نرم‌افزارهای ریاضی-آماری کامپیوتر

سیاست‌های مالی دولت

اقتصاد و بانکداری اسلامی

حقوق و فقه اسلام

فلسفه اسلامی

Econometrics

International finance and trade

Monetary theory and policy

Economic planning

Economic development

Quantitative methods and mathematical modeling

Operation research

Mathematical statistics

Multivariate statistics

Numerical analysis

Mathematical programming

Mathematical-Statistical computer software

Government fiscal policy

Islamic economics and finance

Islamic law and jurisprudence

Islamic philosophy

 


 

 

 

برای دانلود مقالات یا کتب تحریری اینجانب با کلیک بر لینک‌های زیر به متن کامل آنها دسترسی می‌یابید:

 

To access to full-texts of my written books and papers click on their following links:

 

Adobe AcrobatReader

 

 


 

اقتصاد اخلاق

Ethic Economics

 

 اسراف در اقتصاد اخلاق           ارائه در کنفرانس اصلاح الگوی مصرف 

تعادل در اقتصاد اخلاق

تعادل در اقتصاد اخلاق و اقتصاد نئوکلاسیک

شاکله اجتماع و اقتصاد اخلاق

توسعه پایدار و تبذیر در اقتصاد اخلاق

پدیده جهانی گرسنگی و اسراف در غذا         ارائه در کنفرانس اصلاح الگوی مصرف دانشگاه آزاد مرودشت      فیلم همراه ارائه 

 مبانی عرفانی روش شناسی علم

تثبیت ادوار تجاری با بانکداری مشارکت در سود و زیان و اقتصاد اخلاق          ارائه در کنفرانس بانک و بیمه

نحوه جلوگیری از اسراف منابع بانکی در بانکداری راستین

بازبینی فقهی، حقوقی و اخلاقی حقوق مالکیت فکری      new

مبانی و موازین اخلاق حرفه‌ای در عرفان و تصوّف اسلامی      new

 

Global Hunger Phenomenon and Food Squandering

Squandering in Ethic Economics - Consumer and Producer Behaviors Analysis

Equilibrium in Ethic Economics

Overconsumption in Ethic Economics and Sustainable Development

Stabilizing Business Cycles by PLS Banking and Ethic Economics


 

نُرم ال یک

L1 Norm

 

کتاب رگرسیون های نرم L1 گسسته و پیوسته - پیشنهاد الگوریتم های تقریب گسسته و برازش پیوسته رویه تمرکز

Book Discrete and continuous L1 norm regressions (proposition of discrete approximation algorithms and continuous smoothing of concentration surface)

A proposed algorithm for least absolute error estimation I (simple regression)

A proposed algorithm for least absolute error estimation II (multiple regression)

New Algorithms for L1-Norm Regression

L1 Norm Based Computational Algorithms

Continuous L1 Norm Estimation of Lorenz Curve

L1-Norm based Data Analysis and Related Methods

L1 Norm Solution of Over-determined System of Equations

Estimating Lorenz curve for USA using L1 norm estimation            Presentation at ECINEQ Spain

Comparative Study of the L1 Norm Computational Algorithms

Estimation of Lorenz Curve for Iran by Using Continuous L1 norm Estimation

An implied-inequality-index Using Continuous L1 norm estimation of Lorenz curve

An implied-inequality-index Using Continuous L1 norm estimation of Lorenz curve  Printed


 

سیاستهای پولی و ارزی و مالی

Monetary, Fiscal and Exchange Rate Policy

 

بررسی سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعة نظریة مقداری پول)

تأثیر تعدیل نرخ برابری ارز و حذف سوبسید بر شاخص قیمتها و بودجه دولت

سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران

بازار دوگانه ارز، کسری بودجه، تراز پرداخت ها

تبیین پولی تورم در اقتصاد ایران و امکانپذیری حصول اهداف برنامه پنجساله اول توسعه

یک دهه تحولات نظام بانکی در ایران

سیاستهای پولی مناسب برای تثبیت فعالیت‌های اقتصادی در برنامه دوم

الگویی برای تبیین بازار موازی ارز در ایران

برخی ناهمخوانی‌ها در حسابهای پولی، ارزی و مالی گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی

بررسی کلی لایحه برنامه پنجم از لحاظ روش‌شناسی برنامه‌ریزی

بازبینی برنامه‌های پیشین

بازبینی برنامه های پیشین و نگاهی به برنامه چهارم

بررسی امکان حصول اهداف کمی کلان برنامه دوم توسعه در بخش دولت

اثر مالیه تورمی بر قیمت‌ها و ساختار مالی دولت در ایران (بررسی عملکرد گذشته و تحلیل سناریوهای برنامه دوم توسعه)

بررسی لایحه بودجه سال 1375 از دیدگاه تاثیر مالیه تورمی بر قیمت‌ها و ساختار مالی دولت

کنترل بازار آزاد ارز با هدفگذاری پولی و سیاستهای تحدیدی تورم  

اثر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه‌سازی الگوی اقتصادسنجی کلان ایران)          خلاصه مدیریتی

بانکداری مرکزی و سیاستگذاری پولی در ایران                  

آزمون نظریه توازن قدرت خرید (PPP) در ایران                    

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز در ایران         

 

کتاب کنترل بازار آزاد ارز با هدفگذاری پولی و سیاستهای تحدیدی تورم

کتاب اثر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه‌سازی الگوی اقتصادسنجی کلان ایران)        

کتاب سیاستهای پولی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی جلد اول

کتاب سیاستهای پولی و ارزی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی جلد دوم

کتاب تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران

 

Book General Monetary Equilibrium

Money-Transaction-Income, Quantification of quantity theory of money       Presentation at Brasov (EPLS '14) Conference

Inflation targeting in Iran

Controlling parallel exchange market with monetary targeting and anti-inflationary policies

Triangular Causality in Controlling Parallel Exchange Market by Monetary Targeting and Anti-Inflationary Policies          Presentation at Brasov (EPLS '14) Conference


 

برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی

Economic Development and Planning

 

چالش‌های استراتژی توسعه صنعتی کشور و صنعت محرّک اقتصاد ایران

الگوی ریاضی محاسبه همزمان قیمت های ترجیحی و تعداد قطعات در طرح های غیرانتفاعی آماده سازی زمین

پیشنهاد کلیات سازمان اجرائی طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر

الگوی آلترناتیوهای رشد و توسعه اقتصادی ایران دورنمای 1381-1365

الگوی پویای جمعیت (الگوی ریاضی تحلیل و پیش‌بینی تحولات جمعیتی ایران)

امکانپذیری حصول اهداف برنامه اول توسعه در بخش تجارت خارجی

آنالیز تکسونومی (روش طبقه بندی گروههای همگن) در طبقه بندی شهرستانها جهت برنامه ریزی منطقه ای

آنالیز پرینسیپال کامپوننتز در رتبه بندی شهرستانها جهت برنامه ریزی منطقه ای

گونه شناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران           سخنرانی

اشتغالزایی بخش‌ها و هدف‌گذاری افزایش اشتغال کشور

شناخت و تعریف شاخصهای اقتصادی

 

کتاب مسائل سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد ایران، مجموعه 40 مقاله 

کتاب روش شناسی نظری و روش کار اجرائی در آمایش سرزمین با تأکید بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ منطقه‌ای

کتاب برنامه‌ریزی هدف (پروسه تصمیم گیری اپتیمم بر مبنای اولویت‌های متفاوت) و روش حل آن با کامپیوتر

کتاب برنامه‌ریزی صفر- یک (پروسه تصمیم گیری اپتیمم با متغیرهای دودوئی) و روش حل آن با کامپیوتر

 

Industrial Development Strategy and Stimulator Industry of Iran’s Economy

The proposed administrative system for safety net program

Information Sharing and Advanced Planning in Performance of Saipa Diesel Company Supply Chain, a SCOR Approach


 

تجارت خارجی

Trade Theory and Policy

 

تحلیل خرد-کلان مهاجرت و تجارت

بررسی همزمانی ادوار تجاری اپک

شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

موانع غیرتعرفه‌ای در سازمان جهانی تجارت و ناهمسوئی این موانع در بازرگانی خارجی ایران

اثر تغییر تعرفه ناشی از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بازرگانی خارجی رشته فعالیت‌های صنعتی

طراحی مدل اقتصادسنجی برای تبیین روند واردات و صادرات در بخش صنعت: بررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت

جهانی سازی و سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی

 

کتاب تعیین بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران

کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)

کتاب وضع موجود بازرگانی ایران و جهان

Barriers to E-Commerce in SMEs of Iran


 

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Macro-Econometric Model of Iran

 

ویرایش چهارم

کتاب الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش چهارم گزارش تفصیلی

کتاب الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش چهارم

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش چهارم خلاصه

 

ویرایش پنجم

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش پنجم خلاصه

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش پنجم کلیات

کتاب الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش پنجم

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش پنجم            سخنرانی

 

ویرایش ششم

شمایی از الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش ششم

خلاصه شمایی از الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش ششم

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران ویرایش ششم            سخنرانی

کتاب اثر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه‌سازی الگوی اقتصادسنجی کلان ایران)

اثر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه‌سازی الگوی اقتصادسنجی کلان ایران)          خلاصه مدیریتی

 

Small Macro-Econometric Model of Iran

Macro-econometric model of Iran Ver. 5.0, Brief technical document

Country Report: Iran, 2004 Fall Meeting of United Nations Link Project (Macro-econometric model version 5 forecast)

Book Macro-econometric model of Iran Ver. 6.0

Country Report: Iran, 2005 Spring Meeting of United Nations Link Project  (Macro-econometric model version 6 forecast)

Book Macro-econometric model of Iran Ver. 6.1 Technical Document


 

بانکهای اطلاعاتی الگوی کلان ایران

Data Bank for Macro Model of Iran

 

کتاب بانکهای اطلاعاتی پروژه LINK سازمان ملل متحد

بانک اطلاعات و نرم افزار اصلاح سیستم حسابهای ملی ایران

بانک اطلاعات ترازپرداختهای ایران

بانک اطلاعات کلان پولی ایران

بانک اطلاعات بودجه ایران

بانک اطلاعات آماری کلان اقتصاد ایران خلاصه آمار سری-زمانی برای الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Book Data bank for LINK project of the United Nations

Structured Data bank of System of National Accounts of Iran

Structured Data bank of Balance of Payments of Iran

Structured Data bank of Monetary Accounts of Iran

Structured Data bank of Government Budget of Iran

Data bank for Macro-econometric Model of Iran


 

اقتصاد سیمان

Cement Economics

 

کتاب اقتصاد قیمت سیمان ایران

کتاب اقتصاد سیمان ایران و جهان

بررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان

کتاب     جلد اول        ساختار اقتصادی صنعت سیمان ایران

کتاب     جلد دوم       سیمان جهان

کتاب     جلد سوم     سازمان تجارت جهانی و ایران

کتاب     جلد چهارم   سیمان کشورها و سازمان تجارت جهانی و معاهدات بین المللی

کتاب     جلد پنجم     تعرفه و موانع غیرتعرفه ای و گمرکی در بازرگانی خارجی سیمان ایران و سازمان تجارت جهانی

کتاب     جلد ششم   آثار کمّی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان

کتاب     جلد هفتم     خلاصه و نتیجه گیری

کتاب بررسی ساختاراقتصادی کارخانه سیمان آبیک

کتاب  مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در اولین سمینار اقتصاد سیمان ایران

 

ارتباط بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سیمان         ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

حمل و نقل داخلی و بین المللی سیمان        ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

گردش نقدینگی پروژه های سیمان         ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

چشم انداز عرضه و تقاضای سیمان در ایران و جهان          ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

هزینه منابع داخلی DRC تولید سیمان         ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

شیبه سازی اقتصادسنجی آزادسازی قیمت سیمان         ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

محیط زیست و صنعت سیمان در ایران واروپا       قسمت اول ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران     قسمت دوم ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

روش تحلیل اقتصادی کارخانه سیمان         سخنرانی در کنفرانس سیمان تهران

الگوی مالی تحلیل اقتصادی کارخانه سیمان 

ساختار اقتصادی و هزینه‌های تولید در کارخانه سیمان آبیک

الگوی تعدیل پویای عدم تعادل و بررسی اثر کاهش تعرفه بر تجارت سیمان         ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

توسعه نظریه مارکوویتز شارپ و مرز کارای جدید، مطالعه موردی شرکتهای سیمانی بورس تهران        ارائه

تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام  

Effects of Iran's WTO Accession on the cement industry         Presentation at Barcelona Cement Conference

A Financial Model for Economic Analysis of Cement Factory

Measuring Efficiency of Production and Cost in Abyek Cement Factory Using Operational and Efficient Production Functions


 

جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

Sufi Social Cosmology

 

کتاب مبانی عرفانی اقتصاد اسلامی پول، بانک، بیمه، مالیه از دیدگاه حکمت

کتاب مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسلام، سیاست، حکومت، ولایت از دیدگاه حکمت

کتاب مبانی عرفانی حقوق در اسلام، حقوق تطبیقی، نظام‌های حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه حکمت

کتاب مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسلام، فلسفه حقوق، حقوق فردی، حقوق عمومی از دیدگاه حکمت

کتاب مبانی عرفانی روابط بین الملل در اسلام، حقوق بین الملل عمومی، سیاست خارجی و دیپلماسی از دیدگاه حکمت

کتاب مبانی عرفانی تجارت بین الملل در اسلام، بررسی موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حکمت

کتاب خلاصه اصول روابط بین‌الملل در اسلام از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی (حقوق بین‌الملل عمومی، سیاست خارجی و دیپلماسی)

کتاب مبانی عرفانی روانشناسی در اسلام (روانشناسی عرفانی و کارکرد اجتماعی تصوّف از دیدگاه حکمت)       new

کتاب مبانی عرفانی اقتصاد اخلاق در اسلام، روش‌شناسی علم، اخلاق، اقتصاد سبز از دیدگاه حکمت       new

 

تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایه گذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع

شرکت سهامی بانک غیرربوی و بازبینی ماهیت ربوی و غیرربوی عملیات بانکی متداول     سخنرانی

تحلیلهای فقهی اقتصادی انواع بیمه و ویژگیهای شیوه حکومت اسلامی     سخنرانی

تحلیل فقهی-اقتصادی بیمه اجباری

تحلیل فقهی - اقتصادی بیمه های تأمینی

بیمه و نظریه زنجیرة ورشکستگی

مالیه عمومی اسلامی

عشریه در مالیه اسلام

هزینه در مالیه عمومی اسلام          سخنرانی

نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلام و بنای حکمت در اصول فقه امامیه

یارانه‌ها در ایران از ابعاد فقهی و اقتصادی

طرح اصولی برای تنظیم روابط بین‌الملل برمبنای دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

اصول حقوق بین‌الملل عمومی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

اصول سیاست خارجی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

اصول دیپلماسی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حقوق عمومی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حقوق فردی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

فلسفه حقوق از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حقوق جزا از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حدود در حقوق جزای اسلام از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

قصاص، دیات و تعزیرات در حقوق جزای اسلام از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

سیاست و حکومت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

دین و حکومت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

ولایت و حکومت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

شیوه حکومت اسلامی

اداره امور عمومی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

تحولات اجتماعی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

مالکیت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی           

پدیده تاریخی قتل پیامبران، عرفا و اهل تصوّف

عقل و حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

برده‌داری در اسلام از دیدگاه عرفان و تصوف اسلامی

پیشنهاد کنوانسیون تجارت بین‌الملل از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی 

پیشنهاد اصول کلی کنوانسیون بین‌المللی مالیه عمومی مبتنی بر دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی      

پیشنویس اعلامیة روابط بین‌الملل مبتنی بر آموزه‌های تصوف اسلامی      

اصلاح نظام مالیاتی از طریق مالیات عُشر بر ارزش افزوده       

بازبینی فقهی، حقوقی و اخلاقی حقوق مالکیت فکری       

مبانی و موازین اخلاق حرفه‌ای در عرفان و تصوّف اسلامی        new

قطعنامه مرد و زن در حقوق اسلام       new

 

محتوای درمان در روانشناسی عرفانی       new

فرآیند درمان در روانشناسی عرفانی       new

آسیب شناسی روانی در روانشناسی عرفانی       new

نظریه روانشناسی عرفانی       new

رابطة درمانگر و درمانپذیر در روانشناسی عرفانی       new

نظریه شخصیت در روانشناسی عرفانی       new

فرآیند تربیت و کارکرد اجتماعی تصوّف       new

 

 

Economic-Juristic Analysis of Usury In Consumption and Investment Loans and Contemporary Jurisprudence shortages in exploring the Legislator Commandments        Presentation

Non-Usury Bank Corporation (NuBankCo) The Solution to Islamic Banking

Insurance and chain bankruptcy theory       Presentation at Malaysia Conference on Islamic Finance and Corporate Governance

Proposition of principles to regulate international relations based on Islamic Sufi and mysticism theosophical approach

Public International Law Principles: An Islamic Sufi Approach

Foreign Policy Principles: An Islamic Sufi Approach

Diplomacy Principles: An Islamic Sufi Approach

Philosophy of Law: An Islamic Sufi Approach

Public Law: An Islamic Sufi Approach

Individual Law: An Islamic Sufi Approach

Public Administration; An Islamic Sufi Approach    

Social Changes; An Islamic Sufi Approach            

Slavery in Islam; An Islamic Sufi Approach

A Convention for International Trade (Based on Islamic Sufi Teachings)           new

A Draft for International Relations Declaration based on Islamic Sufi Teachings           new

A Declaration for International Relations (Based on Islamic Sufi Teachings)           new

 

Book Mystical (Sufi) foundation of international relations in Islam, public international law, foreign policy and diplomacy, a theosophy approach based on Islamic Sufi teachings

Book International Relations Principles, an Islamic Sufi Approach: Public International Law, Foreign Policy, and Diplomacy, a Theosophical Approach Based on Islamic Sufism Teachings.


 

عرفان و تصوف

Sufism and Mysticism

 

حضرت نورعلیشاه ثانی و نظریه بینهایت در ریاضیات معاصر

حضرت نورعلیشاه ثانی و نظریه نسبیت در فیزیک معاصر

تطابق نظریات حضرت نورعلیشاه ثانی با ریاضیات و فیزیک معاصر

کتاب شرح احوال عالم ربانی و عارف الهی شیخ جلیل سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی جناب حاج شیخ عمادالدین حکیم الهی ملقب به هدایتعلی طاب ثراه نجل سلیل فیلسوف بزرگ شرق جناب حاج ملا هادی سبزواری

کتاب شرح حالات و خاطراتی از عالم ربانی و عارف الهی شیخ جلیل سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی جناب حاج محمد خان راستین اراکی درویش رونقعلی طاب ثراه فرزند زکی آیت الله میرزا محمد علیخان مجتهد عراقی


 

بانکداری راستین و تامین مالی

Rastin Banking and Finance

 

بسترهای سخت افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک در ایران

مروری بر بسترهای سخت افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک

بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک در ایران

بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک در ایران تجدیدنظر

بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوین

بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوین (بانک ملی ایران) محاسبات سال 1383          سخنرانی

آثار بانکداری نوین بر بهره وری و بهای تمام شده خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملی ایران) محاسبات سال 1385

بهبود تدریجی بازدهی بانکداری نوین و آسیب‌های ناشی از تراکنشهای ناموفق (مطالعه موردی بانک ملی ایران)      سخنرانی

مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه‌های خودپرداز ATM          سخنرانی

مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه‌های خودپرداز ATM محاسبات سال 1392 

کارایی نسبی مدیریت دارائی و بدهی (ALM) در بانکداری اسلامی

دسته‌بندی اعتباری مشتریان بانکی با تلفیق الگوهای مفهومی، سلسله مراتبی فازی و خوشه‌بندی

Credit Ranking of Bank Customers (An Integrated Model of RFM, FAHP and K-means)       

 

بانکداری راستین

پیشنویس لایحه قانونی بانکداری راستین        جدید  

پیشنویس آیین نامه اجرایی بانکداری راستین     جدید

نظری اجمالی بر بانکداری راستین، سیستم نوین بانکداری اسلامی عملیاتی   

شمائی از بانکداری راستین

ویژگی‌های کلی بانکداری راستین            سخنرانی 7

سخنرانی 2    سخنرانی 3    سخنرانی 4    سخنرانی 5    سخنرانی 6

سیستم پایه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

مشارکت مالی مضاربه (MFS)

مشارکت مالی جعاله (JFS)

مشارکت مالی مقاسطه (IFS)

مشارکت مالی اجاره (RFS)

مشارکت مالی امانی (BFS)

تکافل اجتماعی راستین (RST)

تامین شخصی راستین (RPS)

تامین مالی چمعی راستین (RCF)           سخنرانی

تامین مالی گروهی راستین (RGF)

سپرده مبادله راستین (RSD)

کارت مبادله راستین (RSC)

سازوکار عملیاتی بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)، معرفی ابزار مالی گواهی مشارکت و گواهی پذیره با کارائی بین‌المللی     سخنرانی 1   تجدیدنظر    ارائه در کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی

سازمان و تشکیلات بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS) در بانک ملی ایران

حسابداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

بازاریابی تأمین مالی مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق مکانیزم مشارکت در سود و زیان PLS

چارچوب بازار الکترونیکی معاملات گواهی مشارکت/پذیره در قالب طرح مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

نگاهی بر بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS) و زیرسیستم‌های تأمین مالی مضاربه (MFS) و تأمین مالی جعاله (JFS)

جلوگیری از نوسانات و بحرانهای اقتصادی ادواری با ابزار نوین مالی و اصلاح ساختار بانکی

تثبیت ادوار تجاری با بانکداری مشارکت در سود و زیان و اقتصاد اخلاق         ارائه در کنفرانس بانک و بیمه

تامین مالی غیرربوی مبتنی بر فناوری اطلاعات

اوراق قرضه غیرربوی - ریالی و ارزی - و ابزارهای پولی بانکداری مرکزی بدون ربا

بررسی فقهی حقوقی اوراق قرضه بدون ربا              سخنرانی

گواهی قرض الحسنه پس‌انداز               ارائه در همایش ملی نقش بانکداری اسلامی در تأمین مالی

اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزی)               ارائه در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

راهبرد تحول ساختار بانکی

زیرسیستمهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین       ارائه در همایش ملی خدمات الکترونیکی

امنیت تعاملات بانکی مبتنی بر فناوری اطلاعات در بانکداری راستین

تکافل اجتماعی راستین و بانکداری قرض الحسنه

اجزاء سیستم یکپارچه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین          ارائه در همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت‌ها

پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) در بانکداری راستین           ارائه در کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تبدیل دارائی به اوراق بهادار (MSS) در بانکداری راستین

شرکت سهامی با سرمایه متغیر (JSCVC)

شفافیت مالی، حکمرانی و افشای اطلاعات بانکی در بانکداری راستین و پیشنهاد مقررات لازم برای ارتقاء آنن

مقررات پیشنهادی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک در بانکداری راستین                سخنرانی در کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی

نحوه جلوگیری از اسراف منابع بانکی در بانکداری راستین

بانکداری راستین و تحول بانکداری در ایران

      (MLD) سیستم کشف پولشوئی

       پروژه‌های لازم‌الاجرا و مکمل بانکداری راستین برای اصلاح نظام بانکی

      (RCM) بازار گواهی راستین

مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداری راستین (مدیریت دانش در پیوند و هرس فرآیندها و آموزش استاد شاگرد)     سخنرانی در دهمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت

توزیع سود مشارکت بین سپرده‌گذار و مجری براساس قضیه اولر در بانکداری راستین              سخنرانی در کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی     

ابزارهای مالی مشتقه و قرضه نوین در بانکداری راستین    

محصولات بیمه در بانکداری راستین    

حسابداری مشارکت راستین   

شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین (RSB)      

بررسی فقهی و حقوقی مقررات بانکداری بدون ربا در ایران و پیشنهاد لایحه و آئین‌نامه اجرائی بانکداری راستین 

تهاتر تعهدات پشت سرهم (SCC) در بانکداری راستین 

راه حل عملیاتی رفع مشکلات بانکداری کشور        سخنرانی در دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی    جدید

بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین              سخنرانی در همایش ملی بانکداری و محیط زیست     جدید

حسابداری اقلام زیر خط ترازنامه در حسابداری مشارکت راستین    جدید

 

کتاب طرح تفصیلی بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)                  

کتاب طرح تفصیلی مشارکت مالی جعاله (JFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی مشارکت مالی مضاربه (MFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تأمین مالی مقاسطه (IFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین           

کتاب طرح تفصیلی تأمین مالی اجاره (RFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تکافل اجتماعی راستین (RST) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تامین مالی امانی (BFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تامین شخصی راستین (RPS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس‌انداز             سخنرانی

کتاب طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس‌انداز با گواهی امتیاز حق وام

 

Rastin Banking

A Glance at Rastin Banking        جدید

Rastin Banking, New Operational Islamic Banking System (A bird's eye view)       

General Characteristics of Rastin Banking      Presentation at Brasov (EPLS '14) Conference 

Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) Base System

Mudarebah Financial Sharing (MFS)

Joaleh Financial Sharing (JFS)

Installment Financial Sharing (IFS)

Rent Financial Sharing (RFS)

Rastin Social Takaful (RST)

Bail Financial Sharing (BFS)

Rastin Personal Security (RPS)

Rastin Crowd Funding (RPS)

Rastin Group Funding (RGF)

Rastin Swap Deposit (RSD)

Rastin Swap Card (RSC)

Rastin Certificate Market (RCM) Complementary System of Rastin Banking           

Mortgage Securitization System (MSS) Complementary System of Rastin Banking

The Executive Mechanism of Profit and Loss Sharing (PLS) Banking           Presentation slides

IT role in fulfillment of Profit and Loss Sharing (PLS) mechanism          Presentation slides

Implementing IT to fulfill PLS (Profit and Loss Sharing) mechanism

IT Based Usury Free Financial Innovations

Accounting Procedures for Profit and Loss Sharing (PLS) Banking

Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary Instruments

Interest-Free Treasury Bonds (IFTB) Islamic Finance and Legal Clarifications

Interest-Free Treasury Bonds (IFTB)              Presentation slides

Stabilizing Business Cycles by PLS Banking and Ethic Economics

Non-Usury Banking Fits to Obama's Change Strategy, The Solution to Revive the Economy

Asset and Liability Management in Islamic Banking               Presentation slides

Generalization and Combination of Markowitz–Sharps Theories and New Efficient Frontier Algorithm

Fluctuations and Business Cycles Prevention by New Financial Instruments and Banking Structure Reform

Deposits and Loans Interest Rates Lag Structure and Business Cycles (Case Study of United States)

Does Interest Rate Form Business Cycle

Joint Stock Company with Variable Capital (JSCVC)

Money Laundering Detection System (MLD) Complementary System of Rastin Banking

Interbank Withdrawal Protocol (IWP) Complementary System of Rastin Banking

Islamic Monetary Policy

Sovereign Wealth Fund Asset and Liability Management by Rastin Banking Financial Instruments (Rastin Certificates and Rastin Swap Bonds)

Banking System Change Management through Rastin Banking (Knowledge Management, Empowerment, Prune and Graft, and Apprenticeship)    Presentation

Social Takaful and Qard ul-Hassanah Banking Convergences (A Functional Approach)

Insurance Products in Rastin Banking

Dynamic Lag Structure of Deposits and Loans Interest Rates and Business Cycles Formation     Presentation at Brasov (EPLS '14) Conference

Serial Commitments Clearance (SCC) in Rastin Banking   

 

Book Rastin Banking, Volume I, New Operational Islamic Banking System, Theoretical Foundations     جدید

Book Rastin Banking, Volume II, New Operational Islamic Banking System, Application Issues    جدید


 

سایر متون نظری و کاربردی

Other Theoretical and Applied Texts

 

کاربرد متغیرهای کیفی پیوسته در الگوهای اقتصادسنجی با رویکرد فازی

عوارض امواج الکترومغناطیس بر بهره‌وری و شیوه‌های ایمن‌سازی

اقتصاد سبز و آلودگی‌های ناشی از الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس        سخنرانی در همایش ملی بانکداری و محیط زیست

بررسی نظری رابطه بهره‌وری و کار مضاعف

سیستم ممیزی انرژی ساختمان با تأکید بر ساختمانهای دولتی در ایران

آسیب پذیری نظامهای سیاسی از نگاه نظریة سیستمها

شکنندگی مالی سیستم های سیاسی

ایثار حاکمیت و احیای حکومت (بسته سیاستی راهکارهای اجرائی)        جدید

راهکار‌های اصلاح بخش عمومی در ایران (تشکیلات، مالیه عمومی، برنامه، بودجه و نظارت)        جدید

بهبود تحقق دموکراسی با فرآیند انتخابات تخلیصی الکترونیک        جدید

طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار        جدید

کتاب معادلات تفاضلی (دیفرانس) و ثبات پویای تعادل

کتاب گزارش تفصیلی طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار         سخنرانی  جدید

Dependence of Research Methodology on Laboratory Tools in Economics

Complex Probability and Markov Stochastic Process       Presentation

The New International Scholastic Order, An essay on political economy of science

Macroeconomics needs fresh methodology of theorization

Estimation of the Engel's curves for Iran (Urban and Rural)

Functional form for estimating the Lorenz curve      Presentation

Simulation of Continuous Qualitative Variables in Econometric Models Using Fuzzy Functions and Numbers

Good Governance, Economic Growth and Human Resource Development in Iran

Relation of Resource Curse and Grey Economy in Iran

Effect of Information Quality on Liquidity Risk of Tehran Stock Exchange Companies

 


 

بررسی وضعیت کشورها

Country Survey

 

کتاب مروری بر بانک توسعه آفریقائی

کتاب مروری بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوتسوانا

کتاب مروری بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گابن

کتاب مروری بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سیرالئون

کتاب مروری بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترینیداد و توباگو


 

ارزشیابی اقتصادی پروژه‌های ساختمانی

Construction Projects Evaluation

 

پروژه ساختمانی شماره یک

پروژه ساختمانی شماره دو

پروژه ساختمانی شماره سه


لیست کامل کتب و مقالات را اینجا ببینید

See a complete list of books and papers